Članovi

Okosnicu članstva ULS-a čine akademski kipari, slikari, grafičari, studenti likovne akademije te autori bez formalne izobrazbe. ULS danas ima 510 članova iz zemlje i inozemstva koji se odazivaju na pojedine manifestacije Udruge.
Zbog profesionalnijeg djelovanja, Udruga je 2012. uvela stručni žiri za sve svoje manifestacije.
Članovi Udruge mogu postati sve punoljetne osobe te bitno je naglasiti da Udruga nema članarinu.