Sondiranje-ispitivanje kvalitete temelja

U suradnji s arhitektonskim studijem "Zeleno plavo" počeli su prvi radovi u budućem prostoru ULS-a.

Više ...

Konzervatorsko-restauratorska istraživanja

Tokom lipnja 2013. godine provedena su konzervatorsko – restauratorska istraživanja bivše „Mljekare“, Novi Dvori, Zaprešić. Istraživanja su obuhvatila sondiranje i stratigrafsku analizu na vanjskoj, zapadnoj fasadi, te provedbu jedne sonde na južnoj fasadi.

Više ...

Kuća Marof danas

Novi Dvori smješteni na sjevernom rubu grada Zaprešića, dvadesetak kilometara od Zagreba, čine reprezentativan spomenički kompleks, sa bogatom povijesti nastajanja. Na spoju dviju zemljopisnih cjelina, gdje se južne padine Marija-goričkog pobrđa spuštaju u ravnicu rijeke Krapine, izdiže se niska zemljana terasa, na kojoj je veliko vlastelinsko imanje sigurno od plavljenja.

Više ...

Projekt revitalizacije Kuće Marof

PROJEKT REVITALIZACIJE KUĆE MAROF (OBJEKTA KULTURNE BAŠTINE) U KOMPLEKSU NOVIH DVORA SA SVRHOM RAZVIJANJA KULTURNO TURISTIČKE PONUDE GRADA ZAPREŠIĆA
Udruga likovnih stvaralaca potpisala je ugovor o davanju koncesije za korištenje kulturnog dobra, zaštićenog objekta u povijesnom kompleksu Novi Dvori.
 

Više ...