Akvareli na skeli

Tradicionalna pozivna jednodnevna likovna kolonija na skeli Medsave bazirana na suradnji likovnih udruga i institucija dvaju gradova – Samobora i Zaprešića. Radovi nastali na koloniji izlažu se u Muzeju Matija Skurjeni, Samoborskom muzeju i Velikoj galeriji grada Zaboka. Svrha projekta je povezivanje dva susjedna grada, revitalizacija tehnike akvarela, jačanje kulturne ponude na županijskoj razini i očuvanje kulturnog identiteta gradova Samobora i Zaprešića.
Na projektu surađuju: ULS, ULUS, Samoborski muzej, Muzej „Matija Skurjeni“.


 

Dugogodišnjim iskustvom organiziranog djelovanja ULS-a na području grada Zaprešića i Zagrebačke županije utvrđena je slaba suradnja između kulturnih udruga i institucija Zaprešića i Samobora. Također je primijećen nedovoljno iskorišten potencijal stvaranja zajedničkih kulturnih sadržaja koji doprinose razvijenijoj kulturnoj ponudi na razini županije. Kroz razgovore sa umjetnicima i drugim stručnjacima pokrenuli smo inicijativu revitalizacije slikarske tehnike akvarela koja je značajno zastupljena u likovnim ostavštinama velikih umjetnika samoborskog i zaprešićkog kraja (Mihovil Krušlin, Nikola Reiser), a postala je zapostavljena. Prema iskustvima sakupljenima kroz razgovore građani nisu bili dovoljno upoznati sa mogućnostima korištenja skele kao prijevoznog sredstva koje na najkraćoj udaljenosti povezuje Samobor i Zaprešić. U razgovoru sa skelarom pokrenuta je inicijativa prezentacije skele kao tradicionalnog prometala koje povezuje dva susjedna grada.
Projekt „Akvareli na skeli“ započet je 2007. godine suradnjom Udruge likovnih stvaralaca Zaprešić i Udruge likovnih umjetnika Samobora. Primarna ideja bila je uključiti u projekt više gradova kojima protječe rijeka Sava (Brežice, Samobor, Zaprešić, Zagreb, Slavonski Brod) i povezati ih pomoću simboličnog elementa - akvarela, no s obzirom na financijske kapacitete projekt se zadržao na suradnji gradova Samobora i Zaprešića.


VIZIJA PROJEKTA
Vizija projekta „Akvareli na skeli“ je ostvarivanje održive kulturne suradnje između Samobora i Zaprešića kroz kreiranje suvremenih kulturnih sadržaja baziranih na zajedničkim tradicionalnim kulturnim i umjetničkim vrijednostima.


MISIJA PROJEKTA

• Umrežavanje mladih profesionalaca koji se bave akvarelom i prezentiranje njihovog rada kvalitetno produciranim programom kolonije i izložbe.

• Revitalizacija kulturnih odnosa kroz stvaranje zajedničke kulturne ponude gradova Samobora i Zaprešića.

• Osnaživanje odnosa među pojedincima u kulturi, kulturnim udrugama i institucijama na području Zagrebačke županije.

• Promoviranje tehnike akvarela na inovativan i suvremen način.

• Kroz koloniju Akvareli na skeli promovirati skelu kao tradicionalno i atraktivno prometalo između Samobora i Zaprešića.

 

MOGUĆNOSTI RAZVOJA PROJEKTA

„Akvareli na skeli“ u budućnosti bi se kao komplementaran sadržaj trebali nadovezati na kulturnu i turističku ponudu samoborsko-zaprešićke mikroregije. Potencijalni razvojni pravci i segmenti koje ćemo implementirati u neke od budućih kolonija su:
Suvremena interpretacija baštine kroz likovni medij akvarela. Primjer: predstavljanje i tematska radionica interpretacije djela Mihovila Krušlina i Nikole Reisera - dva važna predstavnika likovne baštine Samobora i Zaprešića.
Osmišljavanje koncepta za kreativno oglašavanja postojeće cikloturističke rute Zaprešić-Samobor. Primjer: izrada kreativnih mapa sa ucrtanim lokalitetima koje turisti mogu posjećivati.
Izložba na skeli ima potencijal da postane atraktivan kulturni sadržaj sa komponentama rekreativnog turizma. 

Akvareli na skeli 1 Akvareli na skeli 2 Akvareli na skeli 3 Akvareli na skeli 4 Akvareli na skeli 5 Akvareli na skeli 6 Akvareli na skeli 7 Akvareli na skeli 8 Akvareli na skeli 9 Akvareli na skeli 10 Akvareli na skeli 11 Akvareli na skeli 12 Akvareli na skeli 13 Akvareli na skeli 14 Akvareli na skeli 15 Akvareli na skeli 16 Akvareli na skeli 17 Akvareli na skeli 20 Akvareli na skeli 21 Akvareli na skeli 22 Akvareli na skeli 23